Biex wieħed japplika għal liċenzja sabiex jipprovdi servizzi ta' Podjatrija Informazzjoni Bażika

​Manwal dwar kif persuna tapplika ghal-licenzja biex topera klinika tal-podjatrija min hawn.