Biex wieħed japplika għal liċenzja ta' Klinika tal-Fiżjoterapija Informazzjoni Bażika

​Manwal dwar kif persuna tapplika ghal-licenzja biex topera klinika tal-fizjoterapija min hawn.